Χ

AVÜ

DE | EN

Impressum

Untertitelforum – AVÜ e.V., Lausitzer Straße 10, Aufgang B 4. OG, 1o999 Berlin
Amtsgericht Charlottenburg, Registernr. VR 35159 B
Vereinsregister: Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin
Handelsregister: Hardenbergstraße 31, 10623 Berlin

Vetretungsberechtigter Vorstand: Gabriele Gehlen, Silke Nagel, Jule Mascow
Inhaltlich verantwortlich gemäß § 5 TMG: Gabriele Gehlen

Kontakt:
info@filmuebersetzen.de

Logo und Designkonzept:
Ina Fiebig inafiebig.de

Bildbearbeitung:
Stephan Sorkin sorkin.de

Umsetzung:
Ulrike Nolte wordandweb.de

Bildmaterial:

  • Startseite - Still aus Amir und Sara von Jalal Hussaini, Afghanistan 2014, 11 Min., Farsi/Dari. Mit freundlicher Genehmigung des Regisseurs.
  • Beruf - Still aus Der Vorführer von Shaheen Dill-Riaz, Deutschland 2012, 29 Min., Bengali. Mit freundlicher Genehmigung des Regisseurs.
  • Fotos von Jon Tyson, Jordan Whitfield, Hugo Jehanne
  • Filmschaffende - Stills aus Lata at Tsinelas (Can & Slippers): Khavn de la Cruz, Philippinen 2005, 2 Min. Mit freundlicher Genehmigung des Regisseurs und Rapid Eye Movies.
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Facebook-Logo     Twitter-Logo     Instagram-Logo
    DE | EN         Facebook-Logo     Twitter-Logo     Instagram-Logo