Χ

AVÜ

DE | EN

Was Sie schon immer über Filmübersetzen wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten

"I like subtitles. Sometimes I wish all movies had subtitles."
(Gena Rowlands, Schauspielerin)
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Facebook-Logo     Twitter-Logo     Instagram-Logo     LinkedIn-Logo
    DE | EN         Facebook-Logo     Twitter-Logo     Instagram-Logo     LinkedIn-Logo