Χ

AVÜ

EN | DE

Quality Standards

Can & Slippers - a brief introduction to the art of subtitling

Lata at Tsinelas (Can & Slippers): Khavn de la Cruz, Philippinen 2005, 2 min.

Courtesy of the director and Rapid Eye Movies.

  • Legal Notice
  • Data Protection
  • Facebook-Logo     Twitter-Logo     Instagram-Logo
    EN | DE         Facebook-Logo     Twitter-Logo     Instagram-Logo